Sinop’un Tarihi

Sinopun Tarihi

Anadolu coğrafyasının en kuzey ucunda yer alan Sinop aynı zamanda yapılan araştırmalarda ülkemizin en mutlu kenti olarak kabul edilmiştir. Deniz kıyısında olan bu güzide kentin kendisine özgü bir yapısı vardır. Sinop Karadeniz Bölgesinin en özgün dokusu bozulmamış kentlerinden bir tanesidir. Kente gelenler kentin birçok yönüne hayran olurlar. Hatta gelenlerin büyük bir kısmı Sinop’un tarihi hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Biz de bu yazıda  Sinop kentinin tarihi hakkında bilgiler vereceğiz. Hadi sözü daha fazla uzatmadan hemen başlayalım.

Hemen yazıya başlamadan bir hususun altını çizmek gerekir. Sinop tarihçe olarak farklı dönemlere ayrılır. Bunun en önemli sebebi ise Sinop kentinin coğrafi özellikleri itibarı ile de son derece eski bir yerleşim birimi olmasıdır. O yüzden kentte farklı dönemlerde farklı medeniyetler yaşamıştır. Bu da kenti kültürel açıdan zenginleştiren son derece önemli bir argümandır.

Sinop’ta İlk Yerleşimler

Sinop’un tarihi yapılan çalışmalara göre bu topraklara yerleşim terihi ilk Tunç Çağı dönemidir. Yani hemen tarih olarak vermek gerekir ise M.Ö  tamı tamına sadece 7. Yüzyılda ilk olarak bir Helen Kolonisi kurulmuştur. Böylece bölgede insanlar yaşamaya başlamıştır. Sinop Antik Çağa gelindiğinde en önemli kentlerden bir tanesidir. Bunun en önemli sebebi ise denize olan kıyısıdır.

Tarih Öncesinde Sinop Şehri

Image

Şimdi biraz daha detaylara girelim. Sinop tarihçe bilgileri içinde öncelikle hangi sınırlar içinde olduğunu ifade etmek gerekir. Kent ilk çağda Paflagonya isimli bölgededir. Bu bölgenin en önemli özelliği ile deniz ticaretinin son derece ciddi boyutlarda olmasıdır. Paflagonya bölgesi Kırım yarımadası ile Anadolu’nun kuzey sınırları içinde yer alır.

Sinopta yapılan araştırmalar bölgede insanların uzun zaman höyük adı verilen yapılarda yaşadığını gösterir. Sinop hem 1. Tunç Çağı, hem 2. Tunç çağı döneminde yaşamın olduğu bir bölgedir. Lakin burada yapılan kazıların da gösterdiği gibi bölgede çıkan büyük bir yangın sonrası bölgede bir süre hiç yaşayan olmamış ve bu da bölgeyi olumsuz etkilemiştir.

Hititler Döneminde Sinop Şehri

Image 1

Yapılan araştırmalar hiçbir biçimde bölgede Hitit Döneminde Eti uygarlığının burada yaşadığını göstermez. Sadece Sinop Gerze bölgesinde Milattan Önce 1800 döneminde Hititlere dair malzemeler bulunmuştur ama bunun devamı mevcut değildir.

Milattan Önce 1000 Sinop İçin Önemli Bir Dönemdir

Image 2

Sinopun tarihi içinde bu dönemler bölge için tam anlamı bir milattır. Bunun en temel sebebi ise bu dönemde bölgeye Milet’ten ayrılan bir grup göçmenin bu bölgeye gelerek kendisine yeni bir yaşam kurmalarıdır. Bu da beraberinde birçok şeyi tetiklemiş durumdadır. Kente adı da bu dönemde Sİnope olarak verilmiştir. Sİnope ismi mitolojik bir kahramanın ismidir. Bu dönemde surlar yapılmaya başlamıştır. Bunun nedeni ise bölgede yaşamaya başlayan kolonilerin kendilerini koruma istemidir. Sinop 7. Yüzyılda Kimmerlerin, 6.yüzyılda ise Perslerin istilasına uğrar. Bu izler de kentte mevcuttur.

Helenistik Dönemde Sinop Kenti

Image 3

Tarih M.Ö 4. Yüzyılı gösterdiği zaman bölgede yaşayan Paflagonyalı olan kişiler bir isyan bayrağı kaldırır. Bu da beraberinde çok başka şeyleri beraberinde getirir. Bağımsızlıklarını ilan ederler. Helenistik dönemde Sinop için en parıltı veren dönem Mitridat Fatpator olmasına rağmen bu dönemde o zamana kadar başkent olan Sinop artık başkent  olma statüsünü kaybeder. Bu da kent tarihi için son derece önemli bir olgudur.

Roma Döneminde Sinop Şehri

Image 4

Sinop’un tarihi için Roma dönemi çok önemlidir. Roma Hükümdarlığı döneminde Sinop çok ciddi gelişmeler göstermiştir. Kente ciddi yatırımlar yapılmıştır. Roma İmparatorluğu ikiye bölündüğü zaman ise bu gelişme durur ve kent için bir gerileme süreci başlar. Bizans döneminde ise Balatlar Kilisesi yapılır.

One Reply to “Sinop’un Tarihi”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir